سالیدورکس - solidworks

390 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

کریر - carier

375 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

لب ویو - Labview

400 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

 

فلوئنت - fluent

420 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

فورترن - fortran

375 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

کتیا - catia

390 هزار تومان
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • آموزش گام به گام و پروژه محور
 • مدرسدکتر محمد مهدی درویشی
 • 55% تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همین امروز ثبت نام کنید
تماس با ما !

*توجه محل برگزاری دوره ها در دانشگاه پیام نور می باشد*